CHRÁM TICHA, Železná Ruda, Šumava : LEKTOŘI

Kontakt

Pancířská 100
340 04 Železná Ruda

Tel.: + 420 732 953 075

chramticha@email.cz

 

Genius loci Šumavy

Váš zážitek z Chrámu ticha umocní Genius loci Šumavy – pohled z oken do všech světových stran na nejvyšší horské hřebeny  a vzdálená údolí, 200 metrů vzdálená křížová cesta a ostatní energetická místa, šumění horských bystřin a čistý léčivý vzduch budou lékem a uvolněním pro Vaši duši i tělo...

Jak k nám

Chrám ticha se nachází přímo v srdci Šumavy – v klidné okrajové části horského městečka Železná Ruda. Dostanete s k nám autem (2hodiny od Prahy) , autobusem i vlakem (stanice Železná Ruda město 300m od nás).

Lektoři

Helena Sarah Viktorinová


 

  Jsem maminka tří dětí a se svým manželem žijeme nedaleko Železné Rudy. Od roku 1999 se věnuji aromatherapii, masážím, meditaci a hledání cesty ke sve vnitřní síle. Ráda cestuji, medituji, tančím a setkávam se s lidmi. Jednoduše řečeno: "Užívám si každý okamžik, těším se na nové a nové podněty a prožitky, které mi život přináší“.
Zjistila jsem, že sdílení a prožívání s druhými mě velice obohacuje.
Zjistila jsem,že každý človiček v sobě nese obrovské množství krásy a síly, i když on sám to třeba ještě nevidí.
Dalším poznáním, které zásadně ovlivnilo můj život je, že myšlenka je energie, kterou disponuje každý z nás. Tzn., že mé i vaše myšlenky ovlivňují běh věcí a v každém okamžiku tvoříme společnou realitu. A v tom celém je skrytá neuvěřitelná sila.
A proto mě těší se setkávat s různými lidmi v kruhu, kde je síla nás všech ještě zesílená. Vzájemně objevovat naše skryté poklady, vzájemně se učit, sdílet a tím i tvořit nové.
Srdečně vás, především ženy, zvu na společná setkávání, kde budeme tančit, meditovat, cvičit jógu, povidat si, objevovat a posilovat naši ženskou sílu, intuici a radost ze života.
Ať jsi jakákoliv, přijď, ráda tě poznám a třeba půjdem kousek cesty spolu. Těším se na všechny, s láskou Helena Sarah

 

Mgr. et Mgr. LUKÁŠ DASTLÍK

 

 

Lukáš Dastlík je absolventem Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, obor psychologie (specializace klinická a pracovní) a Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity v Praze (pedagogický obor TV – psychologie). V současné době dokončuje doktorské studium, ve kterém se věnoval skupinové psychoterapii psychotických pacientů v kombinaci s terapií pohybovou.

Je autorem odborných publikací v oboru psychologie, pedagogiky a kinantropologie, v níž se výzkumně zaměřuje na oblast prevence stresu, rozvoje osobnosti, vztahových problémů, psychologie sportu a vzdělávání pedagogů. Externě spolupracuje s FF a FTVS UK Praha a JČU v Českých Budějovicích. Kromě přednáškové činnosti na VŠ pracuje jako psychoterapeut, kouč, supervizor a konzultant v mnoha organizacích v ČR i zahraničí. Je spoluzakladatelem a ředitelem občanského sdružení Elio, o.s., které nabízí komplexní psychologické služby pro jedince, školy, firmy i sportovní svazy. Je tvůrcem integrativního konceptu rozvoje osobnosti a týmů Life Dynamic, vyvinutého na základě 20 leté praxe na vlastním rozvoji i práce s klienty. S konceptem bylo seznámeno již více než 5 000 jedinců, někteří koncept využívají nejen pro sebe, ale rozšiřují ho dále v rámci své vlastní činnosti. V současné době je koncept akreditován jako dvou/čtyřletý výcvik, který otevřel v tomto roce již čtvrtou skupinu.

Svou práci s člověkem vnímá holisticky, prošel různými duchovními a spirituálními cestami a zasvěceními. Největší vliv na něj měli tito autoři či koncepty: Osho, Lengyel, Tomášovi, tantra, bratři z Taizé a v neposlední řadě zen buddhismus. Zenu se věnuje již více než 12 let a integruje získané zkušenosti s citem a vhledem moudrosti do běžného života lidí. Z psychologických konceptů ho oslovují nejvíce humanistické a hlubinné koncepce a racionálně – emoční terapie.

 

PaedDr Lenka Bendová


 

Narodila jsem se v roce 1961 ve znamení Berana. Slunce v Beranu je naštěstí pěkně vyváženo Lunou ve Vahách a tak se dá s trochou nadsázky říct, že celý život věnuji beraní sílu a zarputilost dosahování rovnováhy a harmonie.

Vystudovala jsem fyzioterapii, ale přestože jsem dosáhla nejvyššího možného vzdělání v oboru, stále jsem měla pocit, že něco podstatného chybí. Uspokojení mi přinesla až práce v psychoterapeutickém sanatoriu, kde jsem se seznámila s oblastí bodyterapie, která zapojuje práci s tělem do psychoterapeutického procesu. Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla učit u těch nejlepších učitelů jako je B. Kiegeland nebo V. Wermund a dosáhnout v této oblasti důkladné vzdělání.

Od roku 2000 mám vlastní praxi. Postupně jsem vypracovala vlastní metodu, kterou jsem nazvala aromabalancing. Tato metoda spojuje bioenergetiku, hlubokou masáž, aromaterapii a osobní koučing. Kromě individuální terapie se věnuji i skupinové práci, především s ženami. V minulých letech proběhly s úspěchem tři roční cykly nazvané ŽENSKÁ SÍLA, na které letos volně navazuje nový cyklus ŽENSKÁ MOUDROST.

 

 

SOŇA HENIGOVÁ

Pro mě určitě největší motivací ke všemu, co jsem posledních 20 let po vysoké škole dělala, byli mí synové.

Ať už šlo o léčení zdánlivě nevyléčitelných nemocí pomocí výživy a celkové harmonizace nebo o závodní lyžování, díky kterému jsem poznala výborné trenéry a fyzioterapeuty.

Naučila jsem se bezbolestně léčit záda, používat reflexní terapii, etikoterapii a různé druhy masáží.

Spíše jsem ale našla nový úhel pohledu na zdraví, které podle mne člověk získá ve větším sepjetí s přírodou a se sebou samým. Vlastně jediné co léčí je láska a je jedno, jak jí říkáme.

A protože mám kolem sebe samé milé a inspirativní lidi, ráda vás s nimi seznámím.

Kontakt www. stránky:

www.sona-henigova.com,

 

TOMÁŠ VALENZ

Tomáš je zakladatelem Chrámu Ticha.

Narodil jsem se ve znamení blíženců s ascendentem v rybách. Po několika zážitcích v dětství jsem věděl, že existuje i cosi jiného, než jen vnímání zformované tradiční výchovou. Po maturitě se po jednom zlomovém zážitku projevila touha po pochopení svého života a nastalo období hledání kořenů, otázek a odpovědí. Odpověď jsem se dozvěděl po několika letech, kdy zážitek klinické smrti způsobil prožívání prvotního míru. Díky soucitu s utrpením, které jsem viděl u ostatních lidí, ve mně uzrál plán, jakým způsobem pochopit lidské myšlení, abych mohl být ostatním nápomocný. K mému potěšení jsem objevil slovní popisy v textech Krishnamurtího, Eckharta Tolleho, či indické nauky advaity, které dodaly různým úhlům pohledu, ze kterých jsem si navyknul se na svět dívat, na lepší srozumitelnosti také pro ostatní lidi. Zjistil jsem, že nejpřirozenější je pro můj život každodenní klid, humor a vzájemnost a jsem rád, když mohu pozorovat i u ostatních radost a úlevu z objevení svobody ve svém nitru.


Mám dlouhodobé pozitivní zkušenosti s poskytováním Esenciálního léčení, které jsem se učil u německého léčitele Gaii a s metodou Cesta od Brandon Bays. Ačkoliv funkcím mysli a těla do určité míry rozumím, nepovažuji se za léčitele a ani za Tvého  osvoboditele, protože harmonie a svoboda jsou Tvou přirozeností.

 

 V roce 2012 vznikl cyklus setkání: Pojď, zkusíme se vrátit Domů, na který jste srdečně zváni.

 

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ