CHRÁM TICHA, Železná Ruda, Šumava : PŘEHLED PROBĚHLÝCH AKCÍ V ROCE 2013

Kontakt

Pancířská 100
340 04 Železná Ruda

Tel.: + 420 732 953 075

chramticha@email.cz

 

Genius loci Šumavy

Váš zážitek z Chrámu ticha umocní Genius loci Šumavy – pohled z oken do všech světových stran na nejvyšší horské hřebeny  a vzdálená údolí, 200 metrů vzdálená křížová cesta a ostatní energetická místa, šumění horských bystřin a čistý léčivý vzduch budou lékem a uvolněním pro Vaši duši i tělo...

Jak k nám

Chrám ticha se nachází přímo v srdci Šumavy – v klidné okrajové části horského městečka Železná Ruda. Dostanete s k nám autem (2hodiny od Prahy) , autobusem i vlakem (stanice Železná Ruda město 300m od nás).

Přehled proběhlých akcí v roce 2013

Již uplynulé akce 2013:


1.11.-3.11.2013 Víkend se Sabinou Kočovou

na tento víkend jsou již všechny kapacity objektu obsazené, ale rádi se společně uvidíme na dalších akcích

www.kundalinijogaplzen.cz

15.11.-17.11.2013 Víkend s Lenkou Bendovou - Ženská moudrost

Program ŽENSKÁ MOUDROST je připraven pro ženy, které se nebojí vydat na dobrodružnou cestu k sobě samé. S láskou a respektem Vás provede skrze obrněné tělo, nepřiznané a nežité emoce i předsudky a mentální přesvědčení až ke skutečnému jádru Vás samých, k moudré, soucitné a milující ženě ve Vás, která nejlépe ví, co udělat (nebo nedělat), abyste se ve svém životě cítila šťastná, spokojená a naplněná.

Program ŽENSKÁ MOUDROST volně navazuje na předchozí program ŽENSKÁ SÍLA. Jeho absolvování je výhodou, nikoli však podmínkou. Je členěn do pěti víkendových setkání. Od druhého setkání se skupina uzavře a nebude už možné přistoupit. Tato forma zajišťuje intimitu a důvěru, která je pro tento druh práce tolik potřebná.

1. setkání - Úvod Seznámení, sdílení, ukázky forem práce z následujících setkání.

2. setkání - Tělo Bioenergetická cvičení na posílení ženské energie, pánevní dno,

masáže, tanec, kontaktní improvizace, ........

3. setkání - Emoce Nacházení a léčení stále se opakujících "nepřiměřených" emocí,

hledání emocí potlačených a nežitých. Technika EmoTrance, divadlo,

vůně, barvy, ..........

4. setkání - Mysl Práce se starými známými, ale přesto "nezničitelnými" mentálními

vzorci a systémy přesvědčení. Možná objevíme i nové, kterých jste si

doteď nebyla vědoma. EmoTrance, EFT, TAT, Ho opono pono, .........

5. setkání - Oslava Láska, vděčnost..........

A k tomu všemu staré dobré Oshovy meditace, vůně éterických olejů, ženské sdílení, příroda a podpora silného ducha Šumavy.

1. setkání se uskuteční 15.-17. listopadu 2013 v centru sebepoznání Chrám ticha v Železné Rudě.Data dalších setkání v r. 2014 budou ještě upřesněna.

Cena za jedno víkendové setkání je velmi příznivých 2 900 Kč se vším všudy, kurzovné, ubytování i strava.

Upustily jsme od zažité praxe placení 1. a 5. setkání najednou. Každé setkání bude možné zaplatit až před jeho začátkem. Chceme tak vyjít vstříc a udělat program finančně co nejdostupnější.

Příhlášky prosíme na: tigrl@seznam.cz


 

 

18.-20.10.2013 Víkend se Soňou Henigovou

Pátek 18.10. – společný odjezd z Plzně …

Kolem 17h se ubytujeme a připravíme si lehkou večeři.

19.00 – tanec se zavázanýma očima, při kterém si uvolníme pánev, rozproudíme ženskou energii,

na závěr meditace: Zasvěcení do vesmírných pravd

Sobota 19.10.

8.00 – ranní harmonizační cvičení, ke sladění energetických drah a k protažení

- společná příprava snídaně (ovoce, ořechy, kaše…)

10.00 – povídání Markéty Dvořákové Zahrady pro radost a život v souladu s přírodou, doplněné názornými ukázkami, diskuse

12.00 – společná příprava oběda

13.00 – společný oběd

14.00 – společná procházka

k večeru si můžeme dát saunu nebo vířivku

19.00 – příprava lehké večeře

20.00 –zasvěcení do tajů léčebného kódu aneb jak odstraníme příčinu nemoci…

Neděle 20.10.

8.00 – ranní harmonizační cvičení, příprava snídaně

10.00 – Zázračné cvičení na uzdravení páteře a povídání o našich sebeuzdravujících schopnostech. Páteř je naším energetickým kanálem, a proto různé bloky mají vliv na naše vnitřní orgány a naopak. Páteř úzce souvisí s naší hlavou a psychikou a s tím, jak se celkově cítíme.

12.00 – příprava oběda, oběd, procházka, odjezd domů

Více o ubytování v Penzionu Alfa najdete na www.chram-ticha.cz

Více o Markétě Dvořákové na www.smolotelskydvur.cz

Více o mně a programu na www.sona-henigova.com

 

10.-18.8. Letní duchovní škola Cesta Harmonie

„Očista osobní karmické zátěže
z oblastí života náležejících do působnosti prvních tří hlavních čaker“

– Poznáním sebe sama a nápravou svého karmického uvažování a cítění
zlepšujeme svůj život i své vztahy –

________________________

Vedené meditace na uvědomění si psychických a inkarnačních příčin,
které v čakrách způsobují deformace a disharmonii.
Ovlivňujeme tak přímo kvalitu oblasti života,
která do působnosti dané čakry patří.

Uvědomění si přání a tužeb, které přímo ovlivňují,
v jaké kvalitě jsme potenciál svých čaker schopni využívat.

________________________

1. Zušlechťování a regenerace dané čakry

¦ očista energetických, mentálních a emočních bloků v čakře;

¦ hlubší porozumění sobě sama skrze témata života, která do čakry spadají, a také skrze pochopení, v jakém reálném stavu harmonie či disharmonie se čakra nachází;

¦ práce se sebou sama s cílem pozitivních změn v přístupu k životu tak, že dochází k postupné harmonizaci blokád čakry;

¦ práce s jejími energiemi pod vedením Matky Země.

2. Regenerace a povyšování kvality dané čakry ve spolupráci s jemněhmotnými bytostmi

¦ očista a spojení s Paprsky Univerza prostřednictvím a za láskyplné asistence zodpovědného Archanděla, Nanebevzatého Mistra a dětí Přírody, kteří k danému Paprsku zde na Zemi náleží;

¦ spojení ze Zemí (bude-li nám přát počasí, absolvujeme meditace na propojení v plenéru);

¦ práce s vibracemi Minerální říše Země.

3. Sebeléčebné techniky – výuka práce s Paprsky Univerza

¦ naučíte se techniku vlastní práce s konkrétním Plamenem a láskyplnou bytostí Světla, která k němu náleží pro léčbu sebe sama v oblastech života, které spadají do působnosti dané čakry. Zároveň ji budete používat pro autoregeneraci energií čakry.

4. Ozdravění těla a energetické dočištění se cvičením Zy-qigongu

¦ k úvodu semináře patří i jednodenní práce s osobními energiemi pomocí čínského cvičení Zy-qigong, kterým nás provede zkušený lektor Bc. Petr Kochlík.

¦ Pomocí tohoto energetického cvičení zjemníme vnímání sebe sama a usnadníme si zpracování témat a osobních energií na tělesně-energetické úrovni.

HLAVNÍ TÉMATA KOŘENOVÉ ČAKRY

: teritorialita (schopnost najít „své místo a obživu“ na Zemi, udržet a ochránit je); bytostné spojení se Zemí a důvěra ve svůj život a v to, že jsme zde v bezpečí;

: primární sexualita – sebevyjádření, rozmnožování; pudové jednání; spojení s kolektivním nevědomím;

: zajištění základních životních potřeb a život v souladu s přírodními zákony;

: vztah a problémy s rodiči;

: vztah ke svému tělu, mužství-ženství;

: přirozená schopnost bytostně milovat-cítit přes správně instinktivně prožívané vnímání Země.

Základní energie: Být zde a vlastnit.

Příklad problémového jednání spojeného s tématy kořenové čakry:

: násilné chování u dětí i dospělých způsobené nejistotou, strachem

…………………………

Řešením a uzdravováním svého nitra zkvalitňujeme a zušlechťujeme život na Zemi.

…………………………

TERMÍN konání je od neděle 11. 8. do neděle 18. 8. (sraz i konec v odpoledních hodinách).

Místo konání : Chrám Ticha, Šumava – Železná Ruda (http://www.chram-ticha.cz)

CENA týdne: 6.500 Kč kurzovné + ubytování s plnou penzí 3.605 Kč. Pobyt s plnou penzí a kurzovným tedy celkem 10.105 Kč.

Co sebou a všechny případné další organizační instrukce si včas doplníme.

Zájemci o účast se mi, prosím, hlaste co nejdříve na e-mail: dita.p.k@seznam.cz, nebo na telefon 773 589 589.

Závaznou rezervaci svého místa na semináři máte po uhrazení zálohy ve výši 2.500 Kč na účet 2107461930/2700. V údajích platby uvádějte své jméno a název „Letní DŠ KZ“). Pozdější úhrada je také možná, ale pouze v případě, že již bude naplněn minimální počet účastníků.

 

19. - 23. 8. týden se zenbuddhismem
info ve formátu pdf.


Elio, o. s. pořádá praktický týden zaměřený na každodenní uplatnění Zen buddhismu Týden se Zen buddhismem

(Akreditace MŠMT ČR instituce k provádění vzdělávacích programů.)

Termín konání 19. - 23. 8. 2013
místo: Chrám Ticha, Železná Ruda
Termín podání přihlášky do 12. 8. 2013
Cena 3 000 Kč (v ceně je lektorné, Osvědčení o absolvování, ubytování a plná penze)

Co se dozvím?

- kurz ukáže využívání principu zenu v každodenní realitě
- vyzkoušíte si pravidla a obsah zenového ústranní (meditace, ticho, mantry, sútry, kong-any, poklony apod.) s psychologickým výkladem významu a možnosti využití jednotlivých částí v běžném životě i duchovním rozvoji
- cesta přiblížení se k „bdělé plné přítomnosti“ a „vnímání věcí takových, jaké jsou“

Co se účastník naučí?
- jak si „vyčistit hlavu“ od zbytečných myšlenek, emocí, strachů a předsudků
- jak využívat princip „bdělé přítomnosti“ v každodenním životě (jak vám pomůže ve vztazích, práci i ve schopnosti práce se sebou samým)
- meditace

Co s sebou?
- vezměte si s sebou příjemné netěsné oblečení, karimatku a spacák (není podmínkou, ale může ulehčit meditaci)
- Kdo chce, může vzít i zbytek rodiny, kteří mohou být ubytováni ve stejném penzionu a mít svůj volný program. Obsluha penzionu i okolní prostředí jsou velice příjemní a poradí jim s programem, když nebudou s námi

Elio, o. s. pořádá praktický týden zaměřený na každodenní uplatnění Zen buddhismu
Týden se Zen buddhismem
(Akreditace MŠMT ČR instituce k provádění vzdělávacích programů.)
S jakým lektorem se setkám?
- Se sympatickým Lukášem Dastlíkem, ředitelem Elio, o. s., více o něm najdeš
v seznamu lektorů…
Jak se mohu přihlásit?

- E- mailem na kurzy@elio.cz nebo na telefonu 775 545 003

 

 

20.9.-22.9.2013 Rovnodennost se Sabinou Kočovou

 

 

 

Téma: "Hledání a prohlubování rovnováhy tělesné, psychické i duševní"

metody: kundalini joga, power joga s Jíťou Hofmanovou, pilates, balancování, uvolňování, Qi-Gong

program: cvičení, meditace, relaxace, tanec, vědomé dýchání, vnímání energie

zahájení: v pátek 20.9.2013 v 18.00 hodin, ukončení: v neděli 22.9.2013 po obědě

cena: 2900,- Kč

cena zahrnuje: ubytování, plnou penzi, pitný režim

přihlášky na:

sabinakocova@volny.cz nebo na tel.: 603 419 296.

www.kundalinijogaplzen.cz

 

 

MOHENDŽODÁRO - Cesta ke své ženské síle


7.6.2013 - 9.6.2013 Channeling s Katkou Jindráčkovou

Na semináři CHANNELINGU se budete učit, jak rozpoznat vyspělého průvodce a jak se chránit.
Sladit se s energií životní síly.
Rozvíjet telepatickou schopnost a uvědomovat si i jiné sféry bytí.
Budete schopni dosáhnout nové úrovně uvědomování a přijímat informace z vyšších sfér řízeně a vědomě.
Channeling vám pomůže objevit vaše vyšší poslánÍ.

Channeling je napojení na duchovního průvodce, je to otevření vašeho kanálu do vyšších rovin a mocný prostředek k duchovnímu rozvoji a vědomé transformaci. Umožní spojení s moudrým učitelem, který přichází z vašeho nitra. Probudí a rozvine vaši vnitřní sílu nezávislost a sebevědomí.
Channeling je dovednost, která se lze naučit, vyžaduje zapojení levé i pravé hemisféry současně. Pro spojení s průvodcem je třeba naučit se přestat kontrolovat mysl a otevřít se vyššímu toku informací. Je velmi důležité, vybrat si na své životní dráze takové průvodce, kteří rozzáří a rozšíří Vaše srdce i mysl, kteří Vás povzbudí a pozdvihnou k nebesům. Když si otevřete svůj kanál, stanete se lidmi,kteří nesou světlo, přinášejí pozitivní povzbuzení a naznačují ostatním možný směr.

Lektorka : Kateřina Jindráčková
má schopnost napojení se do informačního pole duchovních sfér. Pracuje s jemnohmotným světem ( ANDĚLÉ, ARCHANDĚLÉ, VÍLY atd.) má zasvědcení do energetických systémů SHAMBALLY, DELFÍNŮ, JEDNOROŽCŮ, DRAKŮ i dalších.

Věnuje se intuitivní práci a Channelingu . Automatickou kresbu využívá na dignostiku čaker i na pročištění a harmonizaci. Komunikuje se zemřelými, odvádí duše, čistí Auru, odstraňuje negativní energii.

Ubytování

V příjemném penzionu Alfa v Železné Rudě (stejná budova, jako je Chrám Ticha) v jedno, dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC+sprcha nebo WC+vířivá vana)
nebo ve dvou a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením pro 2 pokoje
(WC, umyvadlo a sprcha)

Hostům je k dispozici:

vlastní parkoviště
lyžárna, kolárna, stolní tenis
restaurace s kapacitou 50 osob, jídelna
společná kuchyňka s vybavením
WiFi připojení k internetu na pokojích
letní terasa se zahradním grilem
sauna s vířivým bazénem
většina pokojů je vybavena elektronickým pokojovým trezorem s možností vložení vlastního unikátního kódu

Stravování

  • polopenze formou jednotného menu - zdravá pestrá kuchyně

Cena 2300,- Kč zahrnuje

  • 2x ubytování
  • 2x polopenzi
  • lektorné

 

Rezervujte si prosím na

http://www.maxner.cz/produkt/channeling-s-katkou-jindrackovou-/266

Duchovní pobyt s anděly

Srdečně vás zveme na duchovní pobyt s anděly

Datum konání - 29.7.-4.8.2013

Začátek pobytu – od 10:00 hod

Konec pobytu – do 16:00 hod

Lektor: Libuše Švecová

Místo pobytu: Penzion Alfa Pancířská 100,Železná ruda, 340 04

Tel. Paní Švecová – 777 164 950

http://andele.info/

objednávky na email: liba@andele.info

Cena: 6 200 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, strava a program)

Program pobytu:

-Ranní dechové cvičení + meditace pro ozdravení těla

-Přednášky : andělské a archandělské bytosti, na nebe vzatí mistři, duchovní průvodci, bytosti karmy, božstva, draci a bytosti všeobecně.

-Jak se stát andělem (vstupování do energie andělů a archandělů)

-Setkání se, se svým andělem strážným na vědomé úrovni

-Setkání se, se svým osobním slunečním andělem na vědomé úrovni

-Léčení andělskou energií (andělské ruce)

-Andělská magie (oltáře, amulety, esence atd.)

-Přijetí darů a energií od na nebe vzatých mistrů – přijetí energií Schambaly

-Léčení a dary od dračích bytostí světla

-Spojení se, se svým vyšším Já

-Čištění strachů a emocí s pomocí archanděla Uriela

-Vstupování do energií Božstev

-Meditace : cesta za vnitřním léčitelem, splnění přání od draků,sluneční anděl, mini regrese atd.

-Energetické masáže s energiemi andělů

-Stavění andělského oltáře

-Malování mandal

-Přednášky na různá duchovní témata atd.

-Hodinu dopoledne a hodinu odpoledne je do programu zařazen tanec pro osvěžení těla

-Navštívíme také krásné místo v přírodní rezervaci, kde budeme meditovat u potoka

-V čase volna je možnost procházek po krásném okolí, koupání v bazénu, opalování a nebo drbáníčko u kávičky

Co si vzít s sebou:

Psací potřeby, pastelky, blok na poznámky, deku pro venkovní sezení, plavky

 

Příjemné setkání na Šumavě „Obveselme svoje játra a ona obveselí nás!“

Kdy: 12.-14.4. 2013 Kde: v Penzionu Alfa v Železné Rudě www.chram-ticha.cz

Program, který si upravíte podle sebe, nabízí:

Zázračné cvičení na uzdravení páteře a kloubů

Páteř je naším energetickým kanálem, a proto různé bloky mají vliv na naše vnitřní orgány a naopak. Páteř nemá ráda ani jednostranný pohyb, ani nicnedělání. Úzce souvisí s naší hlavou a psychikou, s tím jak se cítíme a samozřejmě s „našimi učiteli“ – čakrami…

Jednoduchou harmonizační sestavu cviků ke sladění energetických drah a k rannímu protažení

Workshop jednoduché přípravy zdravých pokrmů

Náměty pro jarní očistu – duševní i fyzickou

Meditaci proti strachu a léčení v kruhu úžasných lidí…

Rezervace a dotazy : sonahenigova@email.cz nebo 00420/606 64 75 46

Cena 1 800,-Kč ( ubytování, 2 snídaně, 2 obědy, 2 večeře, program a pronájem), v ceně není doprava, ale tu je možné si domluvit.

Návrh časového rozvrhu:

Sejdeme se v pátek v 17hodin

8.00 – ranní cvičení a protažení

8.45 – příprava snídaně

10.00 – zázračné cvičení J a další léčebné působení

12.00 – příprava oběda

odpoledne volno, je možný společný výlet, třeba i na běžkách

18.00 – večeře

19.30 – posezení, povídání, meditace…

V neděli končíme po obědě

V případě zájmu se přihlaste, prosím, na výše uvedený mail a pošlete zálohu 500,-Kč na účet číslo: 4900280237/0100 v Komerční bance

Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno.

Spát budeme v krásně vymalovaných dvoulůžkových pokojích, sprcha, toaleta a předsíňka je společná pro dva pokoje. Zvýhodněná cena za ubytování platí i pro rodinné příslušníky, stačí se jen domluvit.

Těšíme se na Vás...

Soňa Henigová a Helenka s Tomášem

 

 

Chcete si zalyžovat a poznat něco nového?…Připravili jsme pro Vás

Příjemné setkání na Šumavě

Kdy: 18.-20.1.2013 Kde: v Penzionu Alfa v Železné Rudě www.chram-ticha.cz

Program, který si upravíte podle vlastního zájmu, nabízí:

Povídání Markéty Dvořákové „O přírodních zahradách a permakulturním hospodaření“, www.smolotelskydvur.cz

Povídání Soni Henigové „O naší schopnosti sebeuzdravení stravou, reflexní terapií a autopatií“

Workshopy jednoduché přípravy zdravých pokrmů, včetně povídání o výživě a o léčení stravou.

Harmonizační sestavu cviků ke sladění energetických drah v našem těle a ke každodennímu protažení.

Meditace, cvičení a léčivé setkání v kruhu úžasných lidí…

Rezervace a dotazy : sonahenigova@email.cz nebo 00420/606 64 75 46

Cena 1 600,-Kč (ubytování, 2 snídaně, 2 obědy, program a pronájem), v ceně není doprava a večeře, obojí je možné si domluvit. Při platbě do konce tohoto roku sleva 100,-Kč.

Návrh časového rozvrhu:

Sejdeme se v pátek v 17hodin

8.00 – ranní cvičení a protažení

8.45 – příprava snídaně

10.00 – sobotní přednáška o přírodních zahradách a permakultuře

- nedělní přednáška o sebeuzdravení stravou, reflexní terapií a autopatií

12.00 – příprava oběda

odpoledne volno, je možný společný výlet - nejlépe na běžkách (nedaleko je i půjčovna, kde lze půjčit běžky, ale i třeba sněžnice….)

18.00 – večeře podle domluvy

20.00 – posezení, povídání, meditace…

V neděli končíme po obědě

V případě zájmu se přihlaste, prosím, na výše uvedený e-mail a pošlete zálohu 500,-Kč na účet číslo: 4900280237/0100 v Komerční bance

Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno.

Spát budeme v krásně vymalovaných dvoulůžkových pokojích, sprcha, toaleta a předsíňka je společná pro dva pokoje. Zvýhodněná cena za ubytování platí i pro rodinné příslušníky, stačí se jen domluvit.

Pokud se chcete zúčastnit pouze sobotní nebo nedělní přednášky, začínáme vždy v 10.00 hodin v Chrámu Ticha v penzionu Alfa a vstupné je 200,-Kč. Můžete pak společně s námi poobědvat a ochutnat i malé překvapení.

Cena bez noclehu, za program, stravu a pronájem, je 1100,-Kč.

Těšíme se na Vás...

Soňa Henigová, Markéta Dvořáková a Helenka s Tomášem

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ